fredag 11. april 2014

Tredagers Lillestorting på Lillestrøm

Lillestrøm videregående skole har sammen med Avis i skolen, Eidsvoll 1814 og Romerikes Blad gjennomført rollespillet LilleStortinget 2014 fra 19. til 21. mars 2014. Hele 200 av skolens 840 elever var med på arrangementet, som var en del av samfunnsfagsopplæringen i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.

Rollespillet er etter en modell av rollespillet Ministortinget som Vågsbygd videregående skole i Kristiansand har arrangert i flere år.

Tredagers rollespill
LilleStortinget 2014 er et tredagers politisk rollespill for elever i videregående skole der elevene lærer om forholdet mellom lovgivende og utøvende statsmakt og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter. Elevene skal gjennom tre hektiske dager være med på trontale, trontaledebatt, spørretime, partigruppemøter, komitémøter, partilederdebatt på TV, plenumsdebatter og voteringer. I rollespillet skal det utnevnes en regjering med statsminister og statsråder. Dertil utnevnes det også stortingsrepresentanter, som gjenspeiler mandatsammensetningen etter valget 2013. Det skal velges et presidentskap, stortingskomiteer og partigrupper.

Medier og kommunikasjon
Elever fra Medier og kommunikasjon har hatt en spesiell rolle ved at de skulle sørge for god pressedekning av begivenhetene fra september til åpning av LilleStortinget i mars. Sammen med Romerikes Blad leverte de artikler og reportasjer både for den trykte avisen og rb.no. Under stortingssesjonen 19.–21. mars ble åpningen med trontalen og trontaledebatten publisert ved online-tv-dekning på rb.no.

(Teksten er basert på informasjon om Lillestortinget i Stortingets jubileumskalender)

Åpningen av LilleStortinget er tilgjengelig som redigert sending på Romerike Budstikkes nettsider.

Praktisk MK-video fra Charlottenlund

Charlottenlund Media har invitert tidligere elever til å fortelle om hva MK-utdannelsen har betydd for dem, og særlig hvilken nytte de har hatt av en praktisk tilnærming.

MK har nå laget en film om MK-linja med klipp fra egne produksjoner, en fet raplåt og intervjuer med tidligere elever og andre fagpersoner om betydningen av mye praksis på MK.

Se filmen her:

Glemmen Awards 2014

MK-elevene ved Glemmen videregående skole arrangerte Glemmy Awards torsdag 10. april.

Arrangementet ble dekket av Fredrikstad Blad.