fredag 11. april 2014

Praktisk MK-video fra Charlottenlund

Charlottenlund Media har invitert tidligere elever til å fortelle om hva MK-utdannelsen har betydd for dem, og særlig hvilken nytte de har hatt av en praktisk tilnærming.

MK har nå laget en film om MK-linja med klipp fra egne produksjoner, en fet raplåt og intervjuer med tidligere elever og andre fagpersoner om betydningen av mye praksis på MK.

Se filmen her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar